logo OKEobsługa kształcenia kwalifikacyjnego w zawodzie
InformacjaWprowadź identyfikator i hasło
kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie zgodne z PPKwZ z 2012 roku
kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie zgodne z PPKwZ z 2017 roku
egzamin zawodowy zgodny z PPKwZ z 2019 roku

kwalifikacja wstępna kierowców wykonujących przewóz drogowy
identyfikator:
hasło:

Krótka instrukcja obsługi serwisu

Uwaga: format identyfikatora podmiotu XXXXXX-XXXXX,
placówki objęte egzaminami posługują się identyfikatorem zespołu,
obowiązują identyfikatory zgodne z SIO
Strona główna Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Serwisy Okręgowej Komisji egzaminacyjnej w Gdańsku wykorzystują pliki cookies jedynie w celu prawidłowego działania udostępnionych usług.
Możesz samodzielnie definiować zasady wykorzystania plików cookies przez przeglądarkę.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na funkcjonalność udostępnionych serwisów.