Formularz zgłoszeniowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Gdańsku


Formularz pozwala na przesłanie danych szkoły do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
Na podstawie przesłanych danych zostanie dla Państwa przygotowany identyfikator oraz klucz szyfrujący, a następnie przesłany pocztą - listem poleconym.

Po wypełnieniu formularza i wciśnięciu przycisku "Wyślij" na ekranie powinien pojawić się komunikat informujący o poprawnym przesłaniu danych.
Jeśli taki komunikat się nie pojawi bądź pojawi się komunikat o błędzie należy ponownie wypełnić formularz.

Szkoły podstawowe nie zgłaszają nowej szkoły.
Identyfikator uzyskają logując się do systemu https://sioeo.ksdo.gov.pl używając identyfikatora i hasła dostępu takich samych jak do SIO.

Dane szkoły:

nazwa szkoły
imię i nazwisko dyrektora
rok pierwszego egzaminu
wojewodztwo
powiat
gmina
kod pocztowy
poczta
miejscowość
adres
telefon
e-mail
RSPO

Dane organu prowadzącego:

nazwa organu
kod pocztowy
poczta
miejscowość
adres
telefon